Om Liten Tysk Vedder

Rasens historie

Liten Tysk Vedder ble avlet frem i Tyskland, og den ble til ved å krysse fransk vedder med dvergvedder.
Idealvekten på voksne dyr er fra 3-4 kg.
Mer kommer.

Rasens utseende og egenskaper
.