Om Hollenderkanin

Rasens historie
Hollendertegnede kaniner finnes på hollanske malerier fra 1500-tallet. Men engelske sjømenn tok endel med hjem til England rundt 1864, og var det første landet, som tok de med i standarden.
Så det er England som har fått æren av å avlet dem frem, og da etter faste regler for tegningene.

Rasens utseende og egenskaper
Hollenderkaninen er en liten kanin med en idealvekt på 2,51 - 3,20 kg, for voksne dyr.
Grunnfargen skal være hvit, mens tegningens farger er godtjent i alle farger, som en finner i Nordisk kaninstandard , inkludert japanertegnet/hollendertegnet.
Hollenderkanin er en veldig rolig kanin, men ingen regel uten unntak. Den har lett for å kjede seg, så ei gren, einerpinne eller lignende, som kan sysselsette den i buret, kan være en fordel for denne krabaten.